Eksempler på en lang række Legacy 9 funktioner


Systemkrav

 • Intel Pentium computer. (Dette inkluderer AMD, Celeron osv.)
 • VGA eller bedre skærm sat til 800 x 600 opløsning (eller højere).
 • Windows 7 eller nyere. (De fleste funktioner vil virke i Windows 98 og XP, men nogle funktioner, som kræver internetadgang vil ikke).
 • 2 gigabyte RAM memory. (4 GB eller mere anbefales).
 • Internetforbindelse anbefales og er krævet for at få adgang til Hints og andre internet-søgefunktioner.

Generelt

 • Alle informationsvinduer er uafhængige af skærmopløsning. Når du ændrer størrelsen på vinduerne, vil knapper og skrifttyper blive justeret automatisk. Alle ændringer huskes til næste gang, du åbner Legacy.
 • Alle tabellister kan zoomes ind eller ud.

Kildedokumentation

 • To komplette kildehenvisningssystemer er inkluderet til dokumentation af de kilder, hvor informationerne er fundet. Standardkildesystemet (anbefales til danske brugere) og Kildeskribentsystemet.
 • Kildeudklipsholderen giver dig mulighed for at tilknytte kilder til specifikke informationer med et enkelt klik.

Fanen Startside

 • Legacy nyheder giver dig artikler og meddelelser om slægtsforskningsrelaterede emner (kun på engelsk).
 • Opgaver giver dig mulighed for at oprette opgaver, som du gerne vil have en påmindelse om. Disse påmindelser vises den dag, du har angivet og forbliver synlige, indtil du ændrer påmindelsesdatoen eller afslutter opgaven.
 • Fødselsdage, dødsdatoer og bryllupsdage viser de specielle begivenheder, som du har bedt Legacy minde dig om, så du ikke glemmer vigtige datoer.
 • Statistik viser antallet af personer, familier og kilder i den aktuelle slægtsfil.
 • Opdateringer viser, hvilken version af Legacy, du har. Hvis en nyere version er tilgængelig, vises dette med et link til download og installation.
 • Support giver nem adgang til diverse hjælpemuligheder, træningsmateriale, fejlrapportering og indsendelse af forslag.

Fanerne Familie og Anetavle

 • Op til otte Familie-/Anetavlevinduer kan være åbne på samme tid. Dette giver mulighed for at se forskellige dele af filen på een gang.
 • Du kan have to slægtsfiler åbne på samme tid. Så kan du nemt sammenligne to filer side om side og kopiere information fra den ene til den anden.
 • Du kan nemt kopiere personer fra en fil til en anden med træk-og-slip funktionen.
 • Højreklik på ethvert element viser en menu, som indeholder de tilgængelige valg.
 • Ni niveauer af person- og parmærker er tilgængelige til mærkning af personer i din fil. Disse kan bruges til rapporter og eksport.
 • Pop-up lister er umiddelbart tilgængelige fra Familievisningen:
 1. Parliste
 2. Søskendeliste
 3. Notater (generelt, forskning, medicinsk og par)
 4. Billedgalleri (person og par)
 5. SDH ordinanceliste
 6. Kildehenvisningsliste
 • Anetavlevisningen viser ægtefæller/partnere, børn og søskende til den valgte person.
 • Nye personer kan tilføjes i både familie- og anetavlevisning.
 • Der kan angives op til 200 bogmærker på personer, så man nemt kan finde tilbage til bestemte personer. Bogmærkelisten kan vises.
 • Historielisten indeholder de op til 200 personer, man senest har set på (svarende til bogmærker, men opdateres automatisk).
 • En kort hjælpetekst er tilgængelig for de fleste funktioner, når musemarkøren holdes over dem. (Dette kan slås fra under Valg > Tilpas.)

Fanen Efterslægt

 • Viser den valgte person og alle hans/hendes efterkommere i listeform for et givent antal generationer.
 • Alle navne er farvede for at angive køn.
 • Mange kolonner med information kan tilvælges og vises i tavlen.
 • Fremhævede personer kan redigeres.

Fanen Kronologi

 • Viser den valgte person og alle begivenheder knyttet til denne person.
 • Alle begivenheder er sorteret kronologisk, så du kan se, hvad der er sket i løbet af denne persons liv.
 • Viser personens fødsels-, dåbs-, døds- og begravelsesinformation.
 • Viser hans/hendes personlige begivenheder, parforhold og parbegivenheder.
 • Viser fødsel og evt. død for børn, forældre og ægtefælle(r) og person- og parnotater.

Fanen Indeks

 • Viser alle personer i din slægtsfil.
 • Den viste information inkluderer RIN, fuldt navn, køn og fødsels- og dødsdato og -sted.
 • Listen viser også evt. alternative navne på personer, når 'Inkluder alternative navne' er valgt.
 • Alternative navne vises med en indledende 'tilde' (~), så du kan se forskel.
 • Kolonnerne kan tilpasses til at vise en lang række information.

Indtastning

 • Ubegrænset antal alternative for- og efternavne
 • Ubegrænset antal begivenheder
 • Adresse tilknyttet hver person
 • Titelpræfiks og -suffiks

Navneliste

 • Viser alle personer i slægtsfilen med RIN, køn og tre mærkemuligheder for hver.
 • Otte andre informationer vises også for den valgte person i listen. Disse kan tilpasses efter dine ønsker.
 • Informationer kan redigeres for alle personer i listen.
 • Avanceret mærkning giver dig mulighed for at mærke en person, en familie, alle aner, alle efterkommere, alle i filen, alle i slægtslinjen eller alle i navnelisten.
 • Du kan finde en person ved at indtaste navnet i et af felterne øverst i listen.
 • Du kan gå til et fornavn/efternavn, der begynder med et bestemt bogstav ved at klikke på den pågældende knap.

Parliste

 • Viser alle ægteskaber/parforhold i slægtsfilen med MRIN og tre mærker for hvert.
 • Du kan redigere mandens og kvindens information og/eller parinformationen i listen.
 • Du kan finde mænd og kvinder ved at indtaste navnet i felterne øverst i listen.

Søgning

 • Du kan søge efter bestemte personer eller grupper af personer.
 • Du kan få dem vist i Familie-/Anetavlevisningen eller få lavet en liste.
 • Efterfølgende søgninger kan enten erstatte eller tilføjes til en eksisterende søgeliste.

Du kan søge med en af følgende metoder:

Simpel søgning

 • Udfyld informationen du leder efter. Du kan angive 'Lig med', 'Begynder med' eller 'Indeholder' for felterne.

Detaljeret søgning

 • Angiv nøjagtigt, hvad du leder efter og hvor. Der kan angives flere søgekriterier. Søgemetoden kan omfatte Lig med, Ikke lig med, Indeholder, Begynder med og Lyder som (bruger standard Soundex koder). Flere betingelser kan kombineres ved brug af OG og ELLER.

Diverse søgninger

Der er forskellige specielle søgninger tilgængelige:

 • Søg med Fokusgruppe: Kan omfatte personer, familier, ane- og efterkommerlinjer.
 • Ældste generation i lige linje: Opretter en liste med alle personer, der er i den ældste generation i lige linje til den valgte person. Dette kan være en eller flere personer.
 • Yngste generation i lige linje: Opretter en liste med alle personer, der er i den yngste generation i lige linje til den valgte person. Dette kan være en eller flere personer.
 • Aner i lige linje uden forældre: Opretter en liste med de ældste aner i alle direkte anelinjer for den valgte person.
 • Efterkommere i lige linje uden børn: Opretter en liste med yngste personer i alle direkte efterkommerlinjer for den valgte person.
 • Tilknyttede personer uden børn: Alle personer, som er tilknyttet en anden, men uden børn. Disse er yngst i alle efterkommerlinjer i slægtsfilen.
 • Tilknyttede personer uden forældre: Alle personer, som er tilknyttet en anden, men uden forældre. Disse er i ældst i alle anelinjer i slægtsfilen.
 • Personer uden tilknytning: Alle personer i slægtsfilen, som ikke er tilknytte andre (=træer med kun en person).
 • Alle poster med mærke nr. x: Opretter en liste med alle personer, der er mærket med et specifikt mærke.
 • Alle poster med ugyldige datoer: Opretter en liste med alle personer, som har en eller flere datoer, som ikke kan genkendes. Dette er oftest personer, der er importeret fra et andet program eller lignende.

Kalender

 • Legacy har en en pop-up kalender med måneds- og årskalender fra 1700 til 2099.
 • Der er også en datoberegner, der kan bruges til at finde fødsels- og dødsdatoer og beregne alder.

Hjælp

 • En komplet online hjælp-fil er altid tilgængelig ved at trykke på F1 eller klikke på Hjælp-knappen i et vindue.

Billeder, dokumenter, lydfiler og videoer

 • Et ubegrænset antal multimediefiler kan tilknyttes personer, par, begivenheder, steder og kilder.
 • TWAIN interface giver dig mulighed for at skanne billeder direkte til Legacy.
 • En lydfil kan tilknyttes et billede.
 • Billeder kan forstørres til over 2000%.
 • Billeder kan konverteres fra et format til et andet. Bl.a. disse:
 • BMP, CALS, DCX, EPS, GEM IMG, HALO CUT, ICO, IFF, IOCA, JPEG, LASERVIEW, MACPAINT, MSP, PCX, PNG, PSG, PCD, PICT, XPM-X, RAST, TARGA, TIFF, WMF, WPG og XBM-X
 • Billeder kan roteres, spejles vandret og lodret
 • Billeder kan konverteres til gråtone
 • Lys, kontrast og skarphed kan justeres
 • Billeder kan udskrives i mange rapporter inkl. i fotoalbum
 • Billeder og lyde kan vises i et lysbilledshow med justerbar tid mellem hvert billede
 • Billeder kan tilføjes billedtekst, dato og beskrivelse
 • Skærmshow med dine favoritbilleder, klik på et billede for at få vist info om dette

Opgaver

 • Organiser din slægtsforskning med forskning, korrespondance og generelle opgaver, der skal udføres
 • Angiv, hvordan du vil have listen sorteret, filtreret og udskrevet

Adresselister

 • Tre typer adresselister: Post, arkiver og begivenheder
 • Vedligehold postadresser, telefonnumre, email-adresser og internetadresser
 • Udskriv adresselabels og navneskilte fra adresselisten
 • Email og internetadresser er aktive. Ved klik på disse, kan du sende en email eller åbne en hjemmeside direkte fra Legacy.

Rapporter

Alle rapporter har mange valg. Fælles valg til alle rapporter omfatter:

 • RIN-numre
 • Dåbsdato og -sted
 • Notater
 • SDH ordinance information
 • Udskriftsretning, linjemellemrum og skriftstørrelse

De følgende rapporter findes:

Familierapport

 • Udvalgte tomme linjer kan fjernes
 • Flere familier kan udskrives på en gang, inklusive mærkede familier og fokusgrupper, der kan indeholde anelinjer, efterslægt osv.
 • Billeder af par i forskellige størrelser med billedtekst og beskrivelse
 • Opsætning af sidenummerering
 • Et sorteret indeks

Efterslægtstavle

 • Angivelse af antal generationer
 • Indrykning mellem generationer kan vælges
 • Navne kan indrammes i felter og kan skyggelægges
 • Dublerede slægtslinjer kan udelades

Forenklet anetavle

 • Samme som efterslægtstavle

Kronologirapport

 • Valgte person
 • Hans eller hendes fødsels-, dåbs-, døds- og begravelsesinformation
 • Hans eller hendes personlige begivenheder, parforhold og parbegivenheder
 • Fødsel af børn, ægtefælle, forældre og person- og parnotater

Tidslinjerapport

 • Udskriv for aner eller efterkommere af enhver person
 • Angive antal generationer
 • Angive antal år pr. side
 • Angive gennemsnitlig levetid for personer med manglende fødsels- eller dødsdatoer

Anetavle

 • Fire, fem eller seks generationer pr. side
 • "Cascading" tavler med et vilkårligt antal generationer
 • Angive nummer for starttavle
 • Navne kan indrammes i felter og kan skyggelægges
 • Et sorteret indeks kan laves
 • Dublerede linjer kan udelades

Slægtstavle

 • Billeder af primærpersoner kan inkluderes
 • Angive antal generationer

Personrapport

 • Flere personer kan udskrives på en gang, inklusive mærkede familier og fokusgrupper, der kan inkludere anelinjer, efterkommerlinjer osv.
 • Billeder kan inkluderes i forskellige størrelser med billedtekst og beskrivelser.
 • Opsætning af sidenummerering
 • Et sorteret indeks kan laves

Anebog (Ahnentafel)

 • Dublerede slægtslinjer kan udelades
 • Billeder kan inkluderes i forskellige størrelser med billedtekst og beskrivelse
 • Understregning kan udskrives, hvor der mangler information (navne, datoer mm.)
 • Angive antal generationer
 • Titelside med billede og andre layout-valg
 • Indholdsfortegnelse i forskellige formater
 • Sorteret indeks i forskellige formater
 • Skrifttype, størrelse og egenskaber kan sættes for hver sektion i bogen
 • Begynd på ny side efter hver generation kan vælges
 • Indrykning af afsnit kan sættes
 • Marginer kan justeres
 • Placering af overskrift og justering
 • Tre formater kan vælges for undertitler til generationer

Efterslægtsbog (modificeret register)

 • Samme som Anebog
 • Hver generation beskrives for sig

Efterslægtsberetning

 • Samme som Anebog
 • Beskrivende rapport med indrykning for hver generation, alle efterkommere færdiggøres pr. person, inden der fortsættes med næste person og efterkommere til denne person osv.

Flere efterslægtslinjer

 • Samme som Efterslægtsbog
 • Begynder med de valgte personer og går fremad gennem deres efterkommere for et givet antal generationer

Kildehenvisningsrapport

 • Udskriver en liste med alle personer og par, der hver bruger en specifik masterkilde
 • Mulighed for skillelinjer
 • Kildekommentarer kan medtages

Mulige problemer rapport

 • Når et rapporteret problem er efterforsket og fundet i orden, kan posten markeres, så den ikke medtages i fremtidige rapporter
 • Advarselsparametre kan indstilles
 • Poster med problemer kan mærkes automatisk
 • Kan kontrollere Alle poster, Alle poster ikke kontrolleret endnu eller Alle poster, som ikke er markeret for udeladelse

Opgaver

 • Generelle opgaver og personopgaver
 • Forskning, korrespondance eller andet
 • Opgaver at udføre
 • Resultater
 • Arkiv, osv.

Efternavneliste

 • Udskriver en tabel over alle efternavne i slægtsfilen
 • Inkluderer efternavnet, hvor mange personer der bruger det, og datointervallet for brugen af efternavnet

Slægtskabsrapport

 • Udskriver en liste over alle personer beslægtet til en specifik person
 • Ægtefæller/partnere til slægtninge kan medtages

SDH ordinance rapport

 • Inklusive:
 1. Alle poster med eller uden ordinancedatoer eller -steder
 2. Kun poster med en eller flere manglende ordinancedatoer
 3. Kun poster med alle ordinancedatoer udfyldt
 4. Kun poster med en eller flere ordinancedatoer udfyldt
 • Skyggelægning af linjer for lettere læsning
 • Lodrette kolonner og/eller vandrette linjerækker
 • Udelad levende personer
 • Medtag nærmeste personer (forældre, ægtefæller og børn) for nemmere identifikation
 • Medtag tempelnavneliste

Aldersrapport

 • Udskriver en rapport med dato, ugedag og alder for fødsel, dåb, bryllup, død og begravelse for et par

Navneliste rapport

 • Udskriver en liste med alle navne i slægtsfilen eller kun en del baseret på en søgning
 • Indhold af kolonner kan vælges

DNA-testresultater

 • Udskriver DNA-testværdier

Tomme rapporter og skemaer

Folketællinger

 • Inkluderer danske folketællingsskemaer fra 1769 til 1950
 • Inkluderer United States folketællingsskemaer for 1790, 1800/1810, 1820, 1830/1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1900, 1910, 1920 og 1930
 • Inkluderer canadiske folketællingsskemaer for 1851 og 1901
 • Plus skemaer for en del andre lande
 • Kan udskrive 1 eller flere kopier af alle eller nogle skemaer

Spørgeskema

 • Udskriver et tilpasset spørgeskema til inspiration og udfyldelse af information om din familie/forskning
 • Kan angive, hvor mange børn der skal spørges om

Slægtskabsdiagram

 • Udskriver et diagram med titler på slægtninge til en person. Dette er sønner, døtre, børnebørn, nevøer og niecer, forældre, bedsteforældre, onkler og tanter, fætre og kusiner, halvfætre/kusiner (næstsøskendebørn), osv.

Forskningslog

 • Udskiver en log, som kan bruges til at følge fremdriften i din forskning

Generelle kapaciteter

 • Personer og familier filstørrelse op til 2 milliarder karakterer (2 GB).
 • Børn pr. ægteskab 60
 • Begivenheder pr. person ubegrænset
 • Ægtefæller/partnere pr. person ubegrænset
 • Forældre pr. person ubegrænset
 • Kilder pr. begivenhed ubegrænset
 • Billeder pr. person ubegrænset
 • Antal personer i historielisten 200
 • Adresselinjer pr. person 5
 • Telefonnumre pr. person 2
 • Generationer pr. anetavle ubegrænset
 • Generationer pr. efterslægtstavle ubegrænset

Feltkapaciteter

Den følgende tabel viser det maksimale antal karakterer der kan være i hvert felt

Feltnavn Længde
Fornavne 120
Efternavn 120
Titel præfiks 50
Titel suffiks 50
Datoer 45
Steder 255
Sorterede steder 255
Reference nr. 20
Ances. File nr. 20
Generelle notater 1.000.000
Forskningsnotater 1.000.000
Medicinske notater 1.000.000
Ægteskabsnotater 1.000.000
Dødsårsag 255
Kildenavn 255
Feltnavn Længde
Kildetype 30
Kildetitel 248
Kilde forfatter 248
Kilde publikationsfakta 248
Kildetekst 1.000.000
Kildenotater 1.000.000
Kildehenvisning 255
Begivenhedsnavn 30
Begivenhedsbeskrivelse 65535
Billedtekst 30
Billedbeskrivelse 1.000.000
Adresse (fem linjer) 50
Telefon (to linjer) 50
email-adresse 50
Internetadresse (URL) 255

Gem som...

 • Alle slægtsfiler kan gemmes med et nyt navn, hvorved der laves en kopi af filen.

Sikkerhedskopi/Gendan

 • Komprimerede, zip-kompatible filer kan laves i bl.a. LegacyCloud eller andre eksterne medier.

Vedligehold

 • Vedligeholdelsesfunktionen tjekker databasen og udfører også reparation af almindelige databaseproblemer, sletter ubrugte navne, steder og begivenhedsnavne. Alle familietilknytninger kontrolleres også og gamle ubrugte og slettede poster fjernes.

Import

 • Legacy importerer filer direkte fra TMG (The Master Genealogist) og PAF (Personal Ancestral File®) samt GEDCOM-filer.

Eksport

 • Al information i slægtsfilen kan eksporteres til en GEDCOM-fil. Forskellige formater er tilgængelige bl.a.: Legacy, Gedcom 5.5, PAF 2.31, 3, 4 eller 5, Ancestral File, TempleReady, Clooz, Basis og Generelt. Brugeren har den fulde kontrol over, hvad der medtages i den eksporterede fil. Du kan angive, hvilke personer og informationer, der skal eksporteres. Du kan eksportere alle poster eller angive en delmængde ud fra mærker eller fokusgruppe.

Tilpasning

 • Næsten alt i Legacy kan tilpasses af brugeren selv. Dette omfatter: Udseende af vinduer, om Familie, Anetavle eller andet skal vises, hvordan efternavne udskrives, placering af værktøjslinje, automatisk backup ved afslutning, hjælpetips, pop-up infobokse, navne- og datoformatering, SDH-information, tastaturopførsel, farver, skrifttyper og filplaceringer. Alle indstillinger gemmes og bruges næste gang Legacy åbnes.

Alarm

 • Legacy har en indbygget alarm, der kan sættes til at give alarm på et valgt tidspunkt og vise en brugerdefineret besked.

SDH understøttelse

 • Komplet SDH-understøttelse. Dette omfatter felter for alle ordinancedatoer og templer, specielle datokoder, tempelliste, ordinancerapporter og TempleReady® indsendelsesfiler.
 • Kildedokumentation for SDH ordinance information.
Tilbage til toppen