Hjælp

Denne side indeholder link til løsninger på fejl i Legacy.
Første liste er med fejlnumrene listet i nummerorden.
Anden liste er listet efter fejltype.

Linkene åbner de engelske sider.
 

Link til den engelske liste

Løsninger listet efter fejlnummer:
 

Nummer  
Error 3
HTTP error 404
Network Error 3
HTTP Error 404: File not found
Error 5 Invalid procedure call
Error 7
Error 9
Out of memory
Subscript out of range
Error 13 Type mismatch
Error 48 Fil blev ikke fundet: wininet.dll
Error 70
Error 75
Permission Denied
Path/File Access Error
Error 91
Error 360
Jet Service Pack
Error 339
Error 372
DLL-OCX fejl
Error 360 Jet Service Pack
Error 380 Invalid Property Value
Error 400 Form already displayed can't show modally
Error 402
Error 405
Text Screen Misfit
Error 503/507 Backup fejl
Error 526 Backup fejl
Error 530 Run-time fejl 530. Installer nyeste opdatering af Legacy.
Error 1007 Decompression Unsuccessful
Error 1706 SmartSound Quicktrack. Soundtrack kan ikke findes
Error 2007 Invalid bands collection
Error 3011 Jet Service Pack
Error 3021
Error 3022
Jet Service Pack
Error 3167
Error 3197
Filvedligeholdelse
Error 3265  
Error 3276 Not Enough Space on Disk
Error 3800 Jet Service Pack
12601 mm. Tekst fra sprogfil kunne ikke findes
2147417848 Automation Error  
Andre fejl identificeret ved numre  
   

 


Løsninger listet efter fejltype:
 

Backup og gendan problemer
Backup Fejl 526 og andre backup fejl
Backup fil problemer og Backup/gendan vejledning
Download og installation
Download og installations hjælp
Network Error 3 og/eller HTTP fejl 404
Windows Vista
Familiefil/Database
Kan ikke åbne familiefilen
Kan ikke åbne familiefil fra CD
Du har ikke rettighed til åbne denne fil
Fejl ved åbning af database
Fejl ved åbning af fil - Kunne ikke låse filen - Vil du prøve igen

Fejl ved åbning af database: Active X komponent mangler
Fejlmeddelelser
DLL eller OCX fil er ændret, mangler eller er beskadiget
Fejl i frmMDIMAIN
Fejl ved lagring af historielisten

Sprogfilen legacy.lng er den forkerte version
GEDCOM filer
GEDCOM problemer
GEDCOM-filer har Family Tree Maker ikoner
Ugyldige datoer i GEDCOM fil
Geo-database
Geo-database installations hjælp
General Protection Faults
Legacy får computeren til at gå ned
Ulovlig handling meddelelser
Invalid Page Faults and General Protection Faults
Notater og stavekontrol
Global stavekontrol virker ikke
Notater kan ikke åbnes
Stavekontrol fejl
Stavekontrol sletter det første ord i notater
Stavekontrol fejl ved Legacy 3.0 og en nyere version installeret på samme PC
Wspell.ocx fejl
Billeder
Problemer med billeder
Udskrift og PDF filer
Kan ikke lave PDF-filer eller PDF-filer mangler sider
PDF-fil lavet i Legacy er blank/kan ikke læses i Adobe Acrobat Version 7
PDF-fil fejl - skrifttype er ikke sat

Problemer med udskrift og PDF-filer
Vinduer
Sorte vinduer i Legacy
Tomme linjer i navnelisten og personer mangler
Vinduer har forkert størrelse eller vises ikke på skærmen
Nogle vinduer er sorte eller farverne er forkerte
Legacy vinduet flimrer
Tekst passer ikke i vinduer eller felter
Værktøjslinjeikoner mangler i familie- eller efterslægtsvisningen
Lås Legacy Deluxe op
Lås Legacy Deluxe op
Opdateringer
Hvordan du autmatisk opdaterer Legacy
Sprogfilen legacy.lng er den forkerte version
Andet
Legacy er langsom
Legacy låser eller fryser
Andre fejl ikke listet på denne side